decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Obec sa spomína od roku 1427 ako Martonfalua, v roku 1920 ako Martinivce, v roku 1927 ako Martinová, maďarsky Martonfalva. Patrila Jenegovcom, ktorí tu mali 14 port. Zničili ju Turci, v roku 1683 thökölyovské vojská. V roku 1773 tu žilo 13 sedliakov a 5 želiarov, v roku 1828 mala 51 domov a 351 obyvateľov, v roku 1837 mala 407 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918. V rokoch 1938 – 1944 bola pripojená k Maďarsku.

Obec leží v južnej časti Rimavskej kotliny, na ľavobežnej terase Riavy. Stred obce leží v nadmorskej výške 178 m n. m., v chotári je nadmorská výška 164 – 206 m n. m. Odlesnený chotár na nivnej rovine a terasách pahorkatiny tvoria treťohorné slieňovce a pieskovce, pokryté riečnymi uloženinami a sprašovými hlinami. Prevládajú hnedozemné, nivné a lužné pôdy.

 

Kostol reformovaný barokovo – klasicistický z roku 1760, maľovaný drevený chór a lavice z 18. storočia

loading
×